TENTOONSTELLING MARIABEELDEN
Op initiatief van Edgard Simons werd van 1 tot 10 mei in de kerk van Kotem een tentoonstelling van Maria beelden gehouden. Het werd een succes.  Veel mensen hebben een bezoek gebracht. Men kon er een vrijwillige bijdrage doen.  De opbrengst was voor het kinderkankerfonds de Kleine Prins en bracht de mooie som van 750 euro op. Hartelijk dank.