Met Kleine Prins naar het GAIA dierenpark

VZW Kleine Prins wil dit 40-jarig lustrum vieren en aanwenden om over verleden, heden en toekomst na te denken.
Het centrale thema is “transitie” omdat een Kleine Prins gezin altijd een markante transitie doormaakt: er is de periode voor, tijdens en na de ziekte van het kind.
De vzw werd genoemd naar het boek van Antoine de Saint-Exupéry “Le petit prince”, omdat onze kinderen onze kleine prinsen en prinsessen zijn, maar ook omdat de vos in het verhaal ons leert met ons hart en ziel te kijken, als een extra dimensie bovenop het met de ogen waarneembare.
Kunst is bij uitstek een cultuur uiting waar je uitgenodigd wordt om via je zintuigen te kijken met je hart en ziel, om waarde toe te voegen aan de ervaring. Dat geldt in de eerste plaats voor de artiest, maar ook voor de kunstliefhebber.

Onze lustrum viering vindt plaats van 22 tot en met 26 oktober 2014 op C-Mine in Genk.

Het volledig programma vind je hier: “40 jaar programma”