Nuttige Info

ZIVI

Ouders kunnen op www.zivi.be gratis en snel relevante zorginformatie opzoeken. Ook op Smartphones en tablets. Onder meer deze zoekfuncties zijn in de website geïntegreerd:

 

– Zorgverleners en artsen opzoeken volgens locatie of specialisatie – Contactgegevens en fiches van woonzorgcentra, serviceflats, andere zorginstanties, …. – De medische bijsluiter van bijna elk erkend medicijn in België (functie ondersteund door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)- De arts/apotheker/tandarts van wacht (functie ondersteund door Geowacht)

ZIVI

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN: VOORAFBESTAANDE AANDOENINGEN EN LEEFTIJDSBELEID

 

Hierbij bezorgen wij jullie graag nuttige informatie voor jullie patiëntenvereniging over hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande aandoeningen Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontvangt regelmatig volgende vragen over hospitalisatieverzekeringen:

 

“Ik lijd aan een ziekte maar ben niet verzekerd. Kan ik nog een hospitalisatieverzekering afsluiten? Zal ik geweigerd worden omwille van mijn ziekte of meer moeten betalen?” -“Ik ben ontevreden over mijn huidige hospitalisatieverzekering maar ik heb ondertussen aan een aandoening die gedekt wordt. Kan ik overschakelen naar een andere hospitalisatieverzekering? Wordt mijn aandoening bij een andere hospitalisatieverzekering uitgesloten?”

 

De antwoorden op deze vragen zijn geruststellend. Personen met een bestaande ziekte kunnen wel degelijk een hospitalisatieverzekering afsluiten en van hospitalisatieverzekering veranderen. Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten bieden namelijk een dekking voor de kosten van voorafbestaande aandoeningen. Je moet hiervoor niet meer betalen dan iemand anders. De manier waarop een mutualiteit voorafbestaande aandoeningen dekt, kan wel verschillen. Volgende elementen zijn hierbij zeker belangrijk om na te gaan:

 

Geldt er een tijdelijke of definitieve uitsluiting van supplementen voor eenpersoonskamers bij een opname voor de voorafbestaande ziekte?
Komt de voorafbestaande ziekte in aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten?
Hoelang geldt de wachttijd? Na hoeveel maanden kan je met andere woorden gebruik maken van de verzekering?

 

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt sinds enkele jaren een vergelijking over hoe hospitalisatieverzekeringen voorafbestaande ziekten dekken. Je vindt de vergelijking van 2015 in bijlage 1. Deze vergelijking kan jou en de leden van je patiëntenvereniging helpen wanneer ze een hospitalisatieverzekering willen afsluiten of willen veranderen van hospitalisatieverzekering. Bijlage 2 biedt bijkomend een beeld over hoeveel de premies van hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten kunnen bedragen.

 

Hoe zit het dan met private hospitalisatieverzekeraars? Private verzekeraars zullen iemand met een bestaande ziekte de toegang tot de hospitalisatieverzekering niet weigeren. Ze sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten wel de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit. Er is met andere woorden geen dekking voor de ziektes die je al hebt bij het afsluiten van de private hospitalisatieverzekering. Andere gezondheidsproblemen worden uiteraard wel vergoed. Opgelet: in een groepshospitalisatieverzekering via de werkgever zijn voorafbestaande aandoeningen soms wel gedekt. Vraag dit na bij een gepaste instantie (bijvoorbeeld de personeelsdienst of de vakbond) op je werk. In bijlage 3 vind je een overzicht van de formules van hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten die beschikbaar zijn voor 65-plussers. Bijlage 2 geeft per leeftijdscategorie enkele premies weer. Zoals je in de voetnoten van bijlage 2 zal terugvinden, moet je een toeslag betalen als je de verzekering op latere leeftijd afsluit.

 

Bij private verzekeraars geldt de leeftijdsgrens van 65 jaar wel nog. Voor vragen over hospitalisatieverzekeringen kan je steeds terecht bij Roel Heijlen Projectverantwoordelijke verzekeringen, ehealth en patiëntveiligheid Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee Tel.: 016 23 05 26 roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be www.vlaamspatientenplatform.be Bijlage 1 Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten Bijlage 2 Premies hospi verz mut 2015 Bijlage 3 Afschaffing leeftijdsgrens